De kracht van bestuur

De Nederlandse burger is kritisch. Kritisch naar zichzelf, naar zijn omgeving, maar ook naar de overheid en haar instanties. Vanuit de samenleving komen steeds meer geluiden van wantrouwen en frustratie. Mensen voelen zich niet serieus genomen en niet gehoord. De meeste instanties en publieke organisaties zijn te bureaucratisch qua inrichting en toegankelijkheid. Dit leidt vaak […]

Continue Reading

De 7 principes van Goed Bestuur

Goed bestuur, ofwel good governance, is een lastig begrip. Het betekent namelijk verschillende dingen voor verschillende organisaties. Bij Bureau La Poutre hanteren wij 7 principes van goed bestuur, kort samengevat met de volgende begrippen: transparantie, participatie, draagvlakcreatie, prestatie, legitimiteit, lerende organisatie en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn gebaseerd op nationale en internationale codes van goed bestuur, […]

Continue Reading

Waarom transformeren niet zonder coaching kan

In tijden van crisis en schaarste is er bijna geen bedrijf van enige omvang dat er aan ontkomt: een reorganisatie of een andere ingrijpende verandering. Een lang en vaak stroef proces, maar meestal ook onontkoombaar. Hoe kom je als bedrijf door zo’n moeilijke periode heen? Hoe houd je de winkel open tijdens de verbouwing? En […]

Continue Reading

5 Tips voor de beste Bosdag

Wilt u een frisse wind door uw team heen laten waaien, waardoor er weer fris tegen dingen aangekeken wordt. Een buitendag, bosdag of heidag, hoe u het ook wilt noemen, is hier het juiste en veel gebruikte middel voor. Om kritisch naar uw organisatie te kijken: doen we nog wat we moeten doen, halen we […]

Continue Reading