De Nederlandse burger is kritisch. Kritisch naar zichzelf, naar zijn omgeving, maar ook naar de overheid en haar instanties. Vanuit de samenleving komen steeds meer geluiden van wantrouwen en frustratie. Mensen voelen zich niet serieus genomen en niet gehoord. De meeste instanties en publieke organisaties zijn te bureaucratisch qua inrichting en toegankelijkheid. Dit leidt vaak […]

Continue Reading