De Goed Bestuur Scan opgezet door Bureau LAPOUTRE, analyseert een organisatie op mogelijke politieke, bestuurlijke, financiële en maatschappelijke risico’s. Daarnaast geven we een cijfer aan waar de organisatie staat als het gaat om Goed Bestuur. Hierbij wordt gekeken naar een combinatie van regels van organisatie- en cultuurontwikkeling, samengevoegd met de bestaande internationale en nationale codes van Goed Bestuur. De Goed Bestuur Scan heeft zijn waarde in de praktijk al bewezen en biedt zekerheid voor een waardevolle en veilige investering.  

Investeert u namens de Nederlandse overheid of een commercieel bedrijf in maatschappelijke organisaties, maar weet u niet zeker dat die investeringen, sponsoring, fondsen of subsidies goed en verantwoord worden besteed? De Goed Bestuur Scan biedt voor u de oplossing.

Goed bestuur

Het navolgen van de basisprincipes van Goed Bestuur zorgt ervoor dat:

  • Het risico op onvrede over besteding van belastinggeld aanmerkelijk wordt verminderd;
  • Organisaties en instanties in een betere positie worden gebracht om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de geleverde kwaliteit;
  • Organisaties die afhankelijk zijn van donateurs of financiers – publiek of privaat – kunnen door Goed Bestuur aantonen dat ze hun zaken goed op orde hebben;
  • Organisaties handelen in het belang van de burger, de klant en andere relevante belanghebbenden;

Wij – bij Bureau LAPOUTRE – geloven in de kracht van Goed Bestuur. Verder zien wij in de toekomst graag een wendbare overheid tegemoet. Hiermee bedoelen wij een overheid die effectief, responsief, adaptief en constructief te werk gaat. Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar www.wendbare-overheid.nl.

Bureau LAPOUTRE biedt meerdere Goed Bestuur scans aan. Alle scans worden aangepast en toegepast op uw wensen en uw organisatie.

Quick Scan

Wilt u snel weten hoe groot de politieke, bestuurlijke, financiële, en maatschappelijke risico’s zijn bij een investering. Doormiddel van deskresearch en interviews worden de zwakke en sterke punten qua interne/externe performance en de bedrijfscultuur en –structuur in kaart gebracht. De huidige situatie wordt geanalyseerd aan de hand van de basisprincipes van Goed Bestuur. Binnen een week weet u waar de organisatie staat, en wat de mogelijke risico’s zijn.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.

Standaard scan

De gehele organisatie wordt geanalyseerd doormiddel van deskresearch en een aantal interviews, met het gebruik van de basisprincipes van Goed Bestuur. Dit geeft een adequaat beeld. Het rapport geeft de aandachtspunten en de risico’s overzichtelijk weer. Bovendien worden er aanbevelingen en advies aangedragen om de principes van Goed Bestuur te implementeren. Zodat er gewerkt kan worden naar de gewenste situatie.   

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.

Op maat scan

Deze scan is gemaakt voor als u een verdieping wilt van een bepaald onderdeel en/of afdeling van uw organisatie. Het bestuur uit de Goed Bestuur – Standaard analyse, maar biedt een extra toespitsing naar keuze aan. Het rapport geeft de aandachtspunten en risico’s overzichtelijk weer. Verder wordt er advies gegeven in de vorm van een concrete transformatiestrategie.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.

Abonnement, monitoring en/of opvolging

Dit is een service bedoeld ter opvolging van de Goed Bestuur – Standaard Scan of Op Maat Scan. Het bestaat uit een jaarlijkse of halfjaarlijkse controle op Goed Bestuur.  Er wordt gekeken naar het gegeven advies die is voortgekomen uit de vorige scan, hoe deze is opgevolgd en wat de toekomstige plan moet zijn om nog meer verbetering te genereren.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.