Hoe wij werken

U en uw organisatie zijn uniek, daarom biedt Bureau LAPOUTRE een op maat gemaakte service aan. Wij werken samen met u naar de gewenste resultaten toe, omdat alleen u weet wat u wilt bereiken. U verdient het om met plezier aan het werk te gaan en de beste resultaten te bereiken, Bureau LAPOUTRE zet zich hiervoor in om dit te verwezenlijken.

Wij werken samen met u naar duurzame resultaten toe. Wij begeleiden u in het gehele proces en zorgen voor impact metingen. U, uw visie en uw doel staan bij ons centraal.

Samen met u werken wij naar een succesvolle transformatie. Wij realiseren het intrinsieke doel wat u heeft, en zorgen voor een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen. Bij Bureau LAPOUTRE werken wij samen met u aan het gewenste leiderschap, want constructieve transformatie begint aan de top. Hierdoor werken wij aan een transformatie die duurzaam is, en een transformatie die plezier en vertrouwen weer terug brengt op de werkvloer.

De kracht van het transformatieproces

Verandering stuit vaak op weerstand. Bij Bureau LAPOUTRE weten wij dat verandering nodig is voor verbetering, wij gebruiken vaak de term transformatie in plaats van verandering. Bij transformatie wordt het oude omgevormd tot iets nieuws, iets beters. Bij verandering kan het zo zijn dat het oude wordt vervangen door iets nieuws. Hierom gebruiken wij het woord transformeren, wij zorgen ervoor dat het nieuwe zoveel mogelijk ontstaat uit de aanwezige kwaliteiten en talenten in uw bedrijf. Bij Bureau LAPOUTRE geloven wij in de kracht van mensen, door samen alle krachten te bundelen hoeft verandering niet een proces van weerstand te zijn. Maar wordt het een gezamenlijk positief proces van transformatie.

De basis van samenwerken is vertrouwen

Micromanagement, onduidelijke rolverdeling en een gesloten werkcultuur leidt tot een daling van creativiteit en inzet van werknemers. Door een open cultuur te creëren – waar deuren open staan en feedback altijd welkom is – voelen werknemers zich gehoord en gewaardeerd wat terug te zien valt in de behaalde resultaten. De basis van een organisatie of een team is immers de inzet van de werknemers. Als er open communicatie is tussen de verschillende lagen in de organisatie, weten managers wat de problemen zijn bij de uitvoerders en weten de uitvoerders wat de gezette strategie is binnen de organisatie.

Door open communicatie te introduceren zorgt u voor een plezierige werkcultuur, meer oog en aandacht voor innovatie en een verbetering van de samenwerking binnen in uw team en organisatie.

HERONTDEKKING VAN DE ‘WHY’?

Iedereen heeft een intrinsiek doel en iedere organisatie, project of programma is opgestart vanuit  dit doel. Bij Bureau LAPOUTRE gaan wij samen met u opzoek naar uw intrinsieke doel, de ‘Why’. Door dit intrinsieke doel weer te benoemen kan de organisatie een extra motivatie boost krijgen. Bovendien is het belangrijk om deze ‘Why’ naar werknemers en de buitenwereld te communiceren. Dit is waar u, uw team en uw organisatie voor staan en wat u onderscheidt.

Wij helpen u hierdoor uw unieke motivatie te vinden, en uw ‘life purpose’ helder te krijgen,  waardoor uw motivatie weer opbloeit, u uw werknemers inspireert, en u en uw team weer met passie aan het werk gaan. We laten zien hoe u voor iedereen om uw heen een inspiratie kunt zijn en wat er nodig is om de passie en energie hoog te krijgen in uw organisatie

LEIDERS MAKEN HET VERSCHIL

We werken tijdens het traject aan uw leiderschapsontwikkeling, aan uw veerkracht en wendbaarheid en dat van het team om uw heen. Want een leider doet het nooit alleen, een all-star team met verschillende kwaliteiten maakt dat de kans op succes optimaal is.

Wij geloven dat moderne leiders in staat zijn hun organisatie zo te dienen dat de leiders het voorbeeld zijn van wendbaarheid, veerkracht en de waarden waarvoor de organisatie staat. Daarvoor is een hoog bewustzijn nodig over uzelf, over uw team en over wat de klanten en de medewerkers van de organisatie en stakeholders nodig hebben. Moderne leiders hebben een hoog bewustzijn en zijn instaat vanuit gedeelde waarden te handelen.