Bureau LAPOUTRE faciliteert de transformatie van professionals, teams, en organisaties. Wij coachen, trainen en begeleiden u door deze transformatie. Hierdoor wordt niet alleen het gewenste resultaat verkregen maar wordt dit op een duurzame en plezierige manier bereikt. 

Op deze pagina leest u welke workshops wij kunnen bieden. 

Workshop 
Create a winning team

In deze workshop wordt er een frisse boost gegeven aan de motivatie binnen een team. Doelstellingen en verantwoordelijkheden worden concreet gemaakt. Waardoor iedereen in het team weet wat hij/zij moet doen om de transformatie naar een winning team te voltooien. Deze workshop geeft iedereen in het team een stem, hierdoor worden frustraties uitgesproken maar wordt er ook een gezamenlijk een toekomstbeeld voor het team gevormd. Vertrouwen creëren binnen het team staat centraal. Dit is alleen mogelijk als conflicten en onderliggende irritaties van tafel zijn.

  • De workshop start met het benoemen van de uitdagingen en belemmeringen binnen een team. Zo wordt duidelijk waar aan gewerkt moet worden en waar u als team naar toe wilt;
  • Doormiddel van een duidelijk en concreet stappenplan wordt er gewerkt naar het gewenste toekomstbeeld;
  • Na de workshop staat er een team met een duidelijk doel voor ogen, waarin iedereen weet wat de te zetten stappen en wat zijn/haar verantwoordelijkheden hierin zijn. 

Bij Bureau LAPOUTRE geloven wij in het bereiken van duurzame resultaten op een manier die gebaseerd is op vertrouwen en plezier. Wij hanteren geen standaard format, per situatie kijken wij hoe de workshop wordt ingericht. Vaak geven wij onze workshop op een interessante en ontspannende locatie.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.

STRATEGIE IMPLEMENTATIE WORKSHOP

Deze workshop focust zich op de implementatie van een strategie of beleid. Zodat iedereen in het team weet wat de gezette strategie is en hoe deze geïmplementeerd moet worden. Alleen een strategie vaststellen is niet genoeg, uit ervaring blijkt dat implementatie van een strategie vaak nog een hele uitdaging is.

  • Doormiddel van het visualiseren van de strategie, wordt deze niet alleen duidelijk voor iedereen, maar ook concreet en hanteerbaar.
  • Wij maken van ieder team lid een persoonlijk profiel, dit biedt extra inzicht in wat het team en de individuen in het team drijft. Zo worden mogelijke obstakels bij de implementatie duidelijk.
  • Hierna wordt er een concreet stappenplan gemaakt en worden de juiste tools meegegeven.
  • Na deze workshop weet het gehele team wat de gezette strategie inhoudt en welke stappen er gezet moeten worden.

Bij Bureau LAPOUTRE, geloven wij in duurzame resultaten bereiken op een manier die gebaseerd is op vertrouwen en plezier. Wij hanteren geen standaard format, per situatie kijken wij hoe de workshop wordt ingericht. Vaak geven wij onze workshop op een interessante en ontspannende locatie.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.

Persoonlijke stijl workshop

Deze workshop focust zich op het inzicht verkrijgen van de invloed van het eigen handelen op uw team, klanten en stakeholders. Om meer begrip en onderling samenhang in een team te bereiken, is het van belang om te weten waar de eigen manier van denken en reageren vandaan komt. Als dit gedeeld wordt met uw team creëert dit meer begrip en wordt u bewust van de impact die uw handelen kan hebben op uw collega’s. In deze workshop wordt er inzicht gegeven in de diversiteit van voorkeuren, denkstijlen en drijfveren. Hierdoor wordt de samenwerking bevordert en wordt er een onderling begrip gecreëerd.

  • Doordat u een beter begrip krijgt over de verschillende denkstijlen, voorkeuren, en drijfveren krijgt u meer inzicht in de behoeftes van uw klanten en andere stakeholders;
  • Wij bieden u een simpel model waardoor u sneller op deze behoeftes kan inspelen;
  • Deze training werkt hierdoor niet alleen voor een bevordering van de samenwerking in uw team maar ook voor een verbetering van het klant contact.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.