Create a Winning Team

In deze workshop wordt er een frisse boost gegeven aan de motivatie binnen een team. Doelstellingen en verantwoordelijkheden worden concreet gemaakt. Waardoor iedereen in het team weet wat hij/zij moet doen om de transformatie naar een winning team te voltooien. Deze workshop geeft iedereen in het team een stem, hierdoor worden frustraties uitgesproken maar wordt er ook een gezamenlijk een toekomstbeeld voor het team gevormd. Vertrouwen creëren binnen het team staat centraal. Dit is alleen mogelijk als conflicten en onderliggende irritaties van tafel zijn.

 • De workshop start met het benoemen van de uitdagingen en belemmeringen binnen een team. Zo wordt duidelijk waar aan gewerkt moet worden en waar u als team naar toe wilt;
 • Doormiddel van een duidelijk en concreet stappenplan wordt er gewerkt naar het gewenste toekomstbeeld;
 • Na de workshop staat er een team met een duidelijk doel voor ogen, waarin iedereen weet wat de te zetten stappen en wat zijn/haar verantwoordelijkheden hierin zijn;

Bij Bureau LAPOUTRE geloven wij in het bereiken van duurzame resultaten op een manier die gebaseerd is op vertrouwen en plezier. Wij hanteren geen standaard format, per situatie kijken wij hoe de workshop wordt ingericht. Vaak geven wij onze workshop op een interessante en ontspannende locatie.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.

Klant Vertelt

 • “Michel heeft voor onze organisatie een 'teambuilding' gefaciliteerd als start van een zeer ambitieus SAP vernieuwingsproject. Knap was zijn vermogen om in één groep aansluiting te vinden bij de teamleden uit verschillende projectlagen, hij wist ze allen betrokken te houden en aansluiting bij elkaar te laten vinden. Ook wist Michel in een zeer kort tijdsbestek (qua voorbereiding) een passend en leuk dagprogramma neer te zetten, aansluitend bij onze wensen en doelen met een overtuigend resultaat.”

  Annette van der Laan
  Annette van der LaanProjectmanager organisatievraagstukken, procesverandering en proces innovatie
 • “Hij heeft twee keer teambuildingsessies begeleidt van MT's waar mensen elkaar nog niet of nauwelijks kenden en moesten gaan samenwerken met een behoorlijke veranderopdracht. Hij heeft dat twee keer uitstekend begeleid. Ik ben met name gecharmeerd van de persoonlijke aanpak van Michel. hij heeft geen standaard format maar bepaald echt op input en gerelateerd aan de vraag en situatie hoe hij de training inricht. Daarnaast werkt hij resultaatgericht zodat het niet alleen bij praten blijft. Beide sessies hebben een werkbaar programma opgeleverd.”

  Jenneke de Sain
  Jenneke de Saindirecteur communicatie bij het ministerie van OCW

Strategie implementatie workshop

Deze workshop focust zich op de implementatie van een strategie of beleid. Zodat iedereen in het team weet wat de gezette strategie is en hoe deze geïmplementeerd moet worden. Alleen een strategie vaststellen is niet genoeg, uit ervaring blijkt dat implementatie van een strategie vaak nog een hele uitdaging is.

 • Doormiddel van het visualiseren van de strategie, wordt deze niet alleen duidelijk voor iedereen, maar ook concreet en hanteerbaar.
 • Wij maken van ieder team lid een persoonlijk profiel, dit biedt extra inzicht in wat het team en de individuen in het team drijft. Zo worden mogelijke obstakels bij de implementatie duidelijk.
 • Hierna wordt er een concreet stappenplan gemaakt en worden de juiste tools meegegeven.
 • Na deze workshop weet het gehele team wat de gezette strategie inhoudt en welke stappen er gezet moeten worden.

Bij Bureau LAPOUTRE, geloven wij in duurzame resultaten bereiken op een manier die gebaseerd is op vertrouwen en plezier. Wij hanteren geen standaard format, per situatie kijken wij hoe de workshop wordt ingericht. Vaak geven wij onze workshop op een interessante en ontspannende locatie.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.

Klant vertelt

 • “Met Michel haal je iemand in huis die goed kan luisteren en analyseren. Hij komt in eerste instantie rustig en bescheiden over, maar je merkt al snel dat hij een schat aan ervaring meebrengt (en inbrengt). Ik maakte hem o.a. mee als organisator van een zogenoemde 'hei-sessie'. Daar heb ik er in de loop der jaren veel van gehad. Degene die hij leidde was de beste, mede dankzij de aantrekkelijke werkvormen. Ten slotte - niet onbelangrijk - Michel is gewoon plezierig gezelschap.”

  Miriam Osten
  Miriam OstenManager Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen
 • “Michel is snel, slim en heeft vooral oog voor de mens in de organisatie. Het was een feest om met hem samen een MT-sessie te begeleiden. Hij heeft veel oog voor het proces en voor het empoweren van mensen.”

  Robert Wester
  Robert Westersectorleider openbaar bestuur en communicatie-expert bij Berenschot

Persoonlijke stijl workshop

Deze workshop focust zich op het inzicht verkrijgen van de invloed van het eigen handelen op uw team, klanten en stakeholders . Om meer begrip en onderling samenhang in een team te bereiken, is het van belang om te weten waar de eigen manier van denken en reageren vandaan komt. Als dit gedeeld wordt met uw team creëert dit meer begrip en wordt u bewust van de impact die uw handelen kan hebben op uw collega’s. In deze workshop wordt er inzicht gegeven in de diversiteit van voorkeuren, denkstijlen en drijfveren. Hierdoor wordt de samenwerking bevordert en wordt er een onderling begrip gecreëerd.

 • Doordat u een beter begrip krijgt over de verschillende denkstijlen, voorkeuren, en drijfveren krijgt u meer inzicht in de behoeftes van uw klanten en andere stakeholders;
 • Wij bieden u een simpel model waardoor u sneller op deze behoeftes kan inspelen;
 • Deze training werkt hierdoor niet alleen voor een bevordering van de samenwerking in uw team maar ook voor een verbetering van het klant contact.

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u een inleidend gesprek aanvragen of meer informatie ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op en kijk onder het kopje contact.

Klant vertelt

 • “Michel houdt je niet alleen een spiegel voor maar hij traint je ook, hij leert je beter communiceren zodat je beter/sneller je persoonlijke doelen kunt bereiken. Ik heb in dat opzicht veel van hem geleerd en aan hem gehad!”

  Ben Schuttenbeld
  Ben SchuttenbeldSenior Adviseur bij Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland
 • “Ik heb Michel leren kennen als een vakkundige trainer in een management training. Hij weet op een professionele manier de pijnpunten boven water te halen in het functioneren van een groep en ieders rol daarin. Hij weet bovendien met respect voor iedere deelnemer een goede terugkoppeling te geven op goede en minder goede zaken.”

  Sjaak van der Werf
  Sjaak van der Werf Project- / Programma-manager at Kamer van Koophandel

Klant vertelt

 • “Michel is een executive coach die zelf veel kennis en ervaring meebrengt met management, beleid en veranderen. Hij is een coach waar ik graag mee werk. Met zijn kwaliteiten als coach en topadviseur, heeft hij een bijzondere op NLP gebaseerde methode ontwikkeld om met je mee te filmen. En dat benut ik nu zelf om mijn externe beleid, mijn team en de individuen gerichter positief te beïnvloeden. Daarnaast heb ik met zijn methoden meer flexibiliteit ontwikkeld om om te gaan met de verschillende uitdagingen in mijn werk. Ik zou hem aanbevelen.”

  Guido Landheer
  Guido Landheerdirecteur Topsectoren en Industriebeleid Economische zaken