Coaching trajecten bij Bureau La Poutre

Bureau La Poutre heeft vele jaren ervaring met het coachen van professionals, teams en organisaties. In een coaching traject wordt je door de coach geholpen om je doelen te verhelderen, je leert tot oplossingen te komen en hoe je je nieuwe doelen blijvend kunt bereiken.

In de coaching trajecten begeleiden wij je door jouw transformatie, daarbij altijd aansluitend op wat het team en de organisatie waarin je werkt van je vragen. Hierdoor wordt niet alleen het gewenste resultaat verkregen maar wordt het resultaat op een blijvende en plezierige manier sneller en beter bereikt.

Bureau La Poutre gelooft in de menselijke maat en gezond verstand boven diepgaande theoretische analyses of handboeken. Tijdens het coachen zijn 'implementeren' en ‘doen wat werkt’ het credo. Daarbij maken wij gebruik van verschillende technieken om mensen bewust te maken van ingeslepen patronen die ineffectief zijn. Op die manier ontstaat er ruimte om effectiever gedrag te ontwikkelen. Voor het trainen van het nieuwe effectievere gedrag gebruiken we wetenschappelijk onderbouwde methodes.

Coaching trajecten van Bureau La Poutre zijn maatwerk

Bureau La Poutre onderscheidt zich door het ontwikkelen van coaching trajecten in co-creatie, dit houdt in dat de inhoud van het traject vooraf afgestemd wordt op de specifieke behoeften van een team of individu. Wij geloven dat co-creatie het juiste middel is om te komen tot een succesvolle samenwerking.

Heb je interesse in een coaching traject van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

 

Executive coaching

Executive coaching concentreert zich op de top van een organisatie en helpt jou als topmanager, directielid of bestuurder vaardigheden te ontwikkelen die jou instaat stellen een doortastend leider van de organisatie te zijn. Zo'n traject wordt vaak ingezet tijdens veranderprocessen, waarbij de dialoog met omringende teams cruciaal is. Executive coaching kan ook ondersteuning bieden bij het nemen van een belangrijke carrière stappen. Samen gaan wij op zoek naar manieren om vanuit eigen kracht meer succes te bereiken door te kijken naar hoe iemand de beste leider wordt en hiermee de organisatie naar een hoger niveau kan tillen.

Een executive coach kan jou helpen met de volgende vragen of gedachten:

   • Hoe kan ik mijzelf goed profileren in kritische situaties?
   • Ik voel me eenzaam aan de top
   • Hoe kan ik mijn visie scherper krijgen?
   • Hoe creëer ik een optimale “work-life balance”?
   • Ik heb behoefte aan een klankbord die dezelfde taal spreekt
   • Hoe creëer ik een omgeving van betrokkenheid en optimale samenwerking?

Executive coaching vindt één-op-één plaats, meestal met een vast interval van eens in de twee à drie weken. Samen brengen we de individuele aandachtspunten in kaart en bepalen we de doelstellingen. Wij hanteren daarin geen vast stramien: het verloop en inhoud van de gesprekken zijn afhankelijk van de gekozen doelen en de situatie.

Heb je interesse in een coaching traject van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

Individuele coaching 

Een individueel coaching traject biedt je inzicht in je voorkeuren in gedrag, handelen en manier van waarnemen. De coach maakt je ‘wakker’ en het maakt je bewuster van je talenten, kwaliteiten, mogelijkheden en intuïtieve vermogens.

Een individuele coach kan jou helpen met een breed scala van onderwerpen, zoals:

   • Persoonlijke vraagstukken
   • Het vinden van een nieuwe uitdaging binnen of buiten de organisatie waar je nu werkt
   • Het geven van een impuls aan de samenwerking tussen jou en je collega’s, het vinden van een goede balans tussen proces en inhoud

Individuele coaching vindt één-op-één plaats, meestal met een vast interval van eens in de vier à zes weken. Samen brengen we de individuele aandachtspunten in kaart en bepalen we de doelstellingen. Wij hanteren daarin geen vast stramien: het verloop en inhoud van de gesprekken zijn afhankelijk van de gekozen doelen en de situatie.

Heb je interesse in een coaching traject van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

Loopbaan coaching

In een loopbaan coaching traject begeleiden wij professionals die een volgende stap in hun loopbaan willen zetten of zich afvragen of de gekozen loopbaan wel voldoende perspectief biedt. Zo’n traject heeft als doel dat duidelijk wordt wat jouw sterke punten zijn, wat jij wil en op dit moment kunt op carrièregebied met als resultaat dat een passende baan gevonden wordt of er meer plezier en voldoening uit jouw huidige baan gehaald wordt.

Een loopbaan coach kan jou helpen met de volgende vragen en gedachten:

   • Hoe kom ik erachter wat ik echt wil in mijn werk?
   • Ik twijfel over een volgende stap in mijn loopbaan
   • Is mijn huidige werk nog wel passend?
   • Waar ligt mijn talent en hoe kan ik deze optimaal inzetten in mijn werk?
   • Ik wil meer betekenis en zingeving ik mijn werk
   • Hoe vind ik mijn passie en uitdaging in mijn werk?
   • Ik wil meer plezier ervaren in mijn werk
   • Wat wil ik nu écht en wat kan ik?

We beginnen een loopbaan coaching traject meestal met een zelfanalyse, op basis waarvan we een zoekprofiel opmaken. Daarnaast worden relevante netwerken in kaart gebracht en stellen we doelen vast om tijdens het traject naar toe te werken. Samen stellen we een stappenplan op om deze doelen te bereiken. We begeleiden je door het hele proces en bieden ondersteuning bij elke stap van jouw loopbaanontwikkeling.

Een loopbaan coaching traject van ongeveer zes maanden is gebruikelijk en kan mensen goed op weg helpen in hun nieuwe functie. Wij hanteren daarin geen vast stramien: het verloop en inhoud van de gesprekken zijn afhankelijk van de gekozen doelen en de situatie.

Heb je interesse in een coaching traject van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

Team coaching

Bureau La Poutre heeft ervaring met het coachen van teams op alle niveaus binnen een organisatie, van operationeel niveau tot executive niveau zoals directieteams, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Een team coaching traject ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting een succesvoller en efficiënter team. Het doel is het versterken van de onderlinge relaties, de samenwerking en de prestaties.

Leidinggevenden zijn vaak te nauw betrokken bij een team om goed te kunnen zien wat er speelt binnen een groep collega’s. Een externe teamcoach kan helpen bij het aan de oppervlakte brengen van de problemen van een minder goed functionerend team en samen met het team aan oplossingen werken. Een team coach helpt teams met de volgende vragen of gedachten:

   • Welke kwaliteiten zijn er aanwezig binnen het team?
   • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn team beter met elkaar gaat samenwerken?
   • Waarom zijn er conflicten tussen teamleden en hoe kunnen deze opgelost worden?
   • Is de visie voor het team helder en staat iedereen achter deze visie?
   • Hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
   • Hoe krijgen wij ons team doelgerichter en efficiënter?

Een team coaching traject is altijd maatwerk, afhankelijk van waar het team staat en wat het nodig heeft. Samen brengen we de specifieke aandachtspunten voor het team in kaart en bepalen we de doelstellingen. Wij hanteren daarin geen vast stramien: het verloop en inhoud van de gesprekken zijn afhankelijk van de gekozen doelen en de situatie.

Heb je interesse in een coaching traject van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.