Management Drives

Management Drives is een methodiek die de drijfveren van mensen zichtbaar maakt. Drijfveren zijn indicatoren die aangeven hoe mensen hun kennis, vaardigheden en competenties inzetten. De methodiek onderkent zes drijfveren voor gedrag die elk zijn aangemerkt met een kleur. De zes drijfveren (kleuren) geven elk een betekenis aan iemands persoonlijk leiderschap en geven inzicht hoe mensen zich gedragen onder normale situaties én onder stress.

De methode gaat er vanuit dat ieder mens bepaalde talenten, vaardigheden en sociale vermogens heeft. Zo is de één sociaal vaardiger dan de ander, terwijl de ander juist weer handiger is. Management Drives helpt om inzichtelijk te krijgen waarom het talent van mensen al dan niet goed uit de verf komt. Het geeft managers niet alleen inzicht in de drijvende kracht van medewerkers, het helpt hen ook bij het bepalen van de impact van individuen op de dynamiek van het team.

Gebruik van Management Drives

Management Drives is een methode die door veel leidinggevenden en managers wordt gebruikt. Door inzicht te krijgen in de drijfveren en hier actief hun leiderschapsstijl op aan te passen, werken ze aan:

  • Een optimaal presterend team, waarin een sfeer van optimale samenwerking leidend is
  • Verandertrajecten die soepel verlopen en met volledige inzet van het hele team
  • Het voortdurend ‘blussen van brandjes’

Drijfveren worden binnen deze methode gezien als de schakels tussen wat iemand denkt te gaan doen en wat iemand daadwerkelijk gaat doen. Drijfveren geven richting aan het vermogen van mensen en het team. Een essentiële nuance hierbij is, dat de drijfveren zich enkel richten op het vermogen, kwaliteit wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Voor ieder van deze zes drijfveren zijn zowel de positieve als de negatieve aspecten uiteengezet. De zes drijfveren binnen Management Drives zijn:

management drives