De Myers Brigss Type Indicator (MBTI)

Ieder mens is anders en heeft zijn of haar eigen persoonlijke voorkeuren. Om erachter te komen wat iemands beweegredenen en motivatie is om bepaald gedrag te vertonen, wat zijn of haar ideale werkomgeving is en hoe de omgang met collega’s is, kan de Myers Briggs Type Indicator (MBTI) helpen.

De MBTI test is een vragenlijst over iemands voorkeuren en zijn of haar stijl van werken. Hoe goed kent iemand zichzelf eigenlijk? De MBTI test is een instrument om hier inzicht in te krijgen. De test is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en gebaseerd op de theorie van Carl Jung over psychologische types.

De 4 dimensies

De MBTI test is een van de populairste persoonlijkheidstesten, waarmee iemand zichzelf beter leert kennen. Het beschrijft de voorkeuren van een persoon in 4 dimensies:

1. De gerichtheid op de omgeving: extravert (E) of introvert (I).

Bij extraversie haalt men energie uit de buitenwereld en communiceert men bij voorkeur mondeling. Deze persoon praat het liefst om zo ideeën verder uit te werken. Deze persoon heeft een brede interesse, is sociaal en expressief en neemt gemakkelijk initiatieven in werk en relaties. Bij introversie haalt men energie uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën. Deze persoon is gericht op zijn eigen belevingswereld. Deze persoon communiceert bij voorkeur schriftelijk en denkt het liefst na om ideeën verder uit te werken. Hij of zij is op zichzelf en ingetogen en neemt initiatief als iets belangrijk voor hem of haar is.

2. De wijze van waarnemen: observatief (S) of intuïtief (N).

Een observatief persoon krijgt informatie binnen door gebruik van alle vijf de zintuigen. Deze persoon is gericht op feiten en praat in het hier en nu. Deze persoon trekt zorgvuldig en nauwkeurige conclusies, begrijpt ideeën, ziet en onthoudt details en wil theorieën praktisch toepassen. Een intuïtief persoon heeft een grote verbeeldingskracht en is verbaal creatief. Deze persoon trekt snel conclusies op basis van een voorgevoel, vertrouwt op inspiratie en ziet en onthoudt weinig details.

3. De wijze van beslissen: denken (T) of voelen (F).

Bij denken baseert men beslissingen op logica en een objectieve oorzaak en gevolg analyse. Deze persoon is analytisch, redelijk en lost problemen op met logica. Soms is deze persoon onverbiddelijk. De persoon die meer afgaat op gevoel is meelevend en beoordeelt de invloed van beslissingen op hoe mensen reageren. Deze persoon streeft naar harmonie en een positieve omgang met anderen, waardoor hij of zij zachtaardig overkomt.

4. De wijze van werken: gestructureerd (J) of spontaan & flexibel (P).

Bij gestructureerdheid houdt men van planning en een georganiseerde levenshouding. Deze persoon werkt systematisch, legt het liefst zaken vast en probeert stress door tijdsdrukte vermijden. Het spontane type heeft een flexibele en spontane aanpak en wil alle opties open houden. Deze persoon is spontaan, staat open voor verandering en haalt energie uit tijdsdruk.

Persoonlijke MBTI-code

Ieder persoon heeft bij elke dimensie een voorkeur en krijgt de daarbij behorende letter in zijn ´persoonlijke MBTI-code´. Door de vier kenmerken te combineren, zijn er in totaal 16 persoonlijkheidstypen mogelijk. Bijvoorbeeld iemand met de code INTJ is een introverte (I) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J). De MBTI test geeft een indicatie van iemands gedragsvoorkeur, niet van kennis, vaardigheden of het gedrag zelf.

De toepassingsmogelijkheden van de MBTI test zijn zeer divers, waaronder individuele ontwikkelingen, teambuilding, organisatieverandering, verbetering van communicatie, opleidings- en loopbaanadvies en zelfs relatieadvies.

MBTI