Piramide van Lencioni: team effectiviteit

Bij het beoordelen van teams maken we graag gebruik van de piramide van Lencioni, deze geeft de vijf belangrijkste succesfactoren van sterk teamwork weer en geeft tevens inzicht in de belangrijkste bedreigingen daarvan.

In de onderste laag van de piramide gaat het om vertrouwen en je kwetsbaar op durven stellen. De afwezigheid van onderling vertrouwen is vaak de grootste bottleneck bij teams die niet goed functioneren.

De volgende laag van de piramide gaat over het kunnen hebben van conflicten op een constructieve manier. Indien dit niet lukt in een team is er vaak sprake van roddelen, onuitgesproken gedoe en politieke spelletjes wat zorgt voor een giftige teamomgeving.

De middelste laag van de piramide gaat over commitment waarbij de grootste bedreiging onduidelijkheid is. Het is van groot belang dat de verwachtingen aan alle partijen helder zijn en iedereen op een lijn zit, want niets is zo schadelijk als het niet nakomen van afspraken en het is zonde als de reden daarvan is dat het niet duidelijk was wat de bedoeling was.

De volgende laag gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen houding, gedrag en prestaties en feedback geven en ontvangen in dit kader. Bij frictie is het belangrijk op een constructieve manier het gesprek aan te gaan en elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag om de teamprestaties te verbeteren.

Bij de bovenste laag gaat het over de bereidheid en het vermogen om persoonlijk belang ondergeschikt of maximaal even belangrijk te maken aan het teambelang. Competitief gedrag en individuele beloning kan heel goed werken in het verhogen van de individuele prestaties, maar gebeurt dit binnen een team, dan bestaat het risico dat teamleden ‘tegen elkaar’ gaan strijden om zo zelf te kunnen winnen.

Lencioni