Verandermanagement

We leven op dit moment in een wereld die voortdurend in beweging is. In deze dynamische omgeving zijn veranderingen onvermijdelijk en soms noodzakelijk om te blijven groeien en te evolueren, zeker voor bedrijven en andere organisaties. Verandering komt echter altijd met uitdagingen en obstakels die het succes van de organisatie kunnen belemmeren. In de praktijk zien we vaak dat de gewenste veranderingen en aanpassingen moeilijk implementeerbaar zin en op weerstand wordt gestuit binnen een organisatie. Het inhuren van een externe specialist op het gebied van verandermanagement kan hierbij goed werken.

Onze aanpak bij verandermanagement trajecten

Bureau La Poutre heeft al vele organisaties geholpen om de uitdagingen en obstakels bij een verandermanagement traject te overwinnen. Onze aanpak is gericht op het verbeteren van de prestaties en het vergroten van het verandervermogen van jouw organisatie. Wij begeleiden jou als leidinggevende bij de transformatie naar een meer flexibele, proactieve en duurzame organisatie.

Wij geloven hierbij in de agile aanpak. Agile betekent letterlijk “behendigheid, wendbaarheid of lenigheid”. Een agile aanpak is een manier van werken waarbij wendbaarheid voorop staat, bewust van het feit dat omstandigheden constant veranderen en hier slim op inspelen. Dit zorgt ervoor dat organisaties flexibeler en veerkrachtiger zijn, zodat zij snel kunnen inspelen op veranderingen op de markt en in de samenleving en dicht bij de klant blijven staan. 

Bij onze verandertrajecten coachen wij leidinggevenden om het veranderproces in een organisatie makkelijker en effectiever te maken, waardoor resultaat blijvend is. Tijdens deze trajecten zijn wij tijdelijk aanwezig in jouw organisatie, we laten alle betrokkenen de kracht van transformatie zien en geven jou en je medewerkers begeleiding bij het veranderproces.

De vier pijlers waarop onze coaching bij verandertrajecten is gebaseerd

Onze coaching bij verandertrajecten is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

    1. Leiderschap: Leidinggevenden die veranderingen effectief kunnen leiden en kunnen inspireren zijn van cruciaal belang voor het succes van elke verandering. Wij werken intensief samen met leidinggevenden, zodat zij met meer vertrouwen veranderingen kunnen aanpakken.
    2. Communicatie: Communicatie is het sleutelwoord bij verandering. Wij helpen jouw medewerkers om de verandering beter te begrijpen, te accepteren en zelfs om te zetten in een gelegenheid voor groei.
    3. Cultuur: De bestaande cultuur kan een belangrijke rol spelen bij het slagen van veranderingen. Wij werken samen met jouw organisatie om een positieve en ondersteunende cultuur te creëren die de veranderingen aankan.
    4. Vaardigheden: Verandering vereist vaak nieuwe vaardigheden en capaciteiten van medewerkers. Wij bieden ondersteuning en training voor jouw personeel, zodat ze de nieuwe uitdagingen beter aan kunnen.

Heb je hulp nodig bij een verandertraject binnen jouw organisatie? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.