Trainingen/workshops van Bureau La Poutre

De definitie van een training is: “Mensen laten oefenen”, daarom staat in onze trainingen toepassing in de praktijk centraal. De deelnemers aan onze trainingen en workshops leren nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden en oefenen hiermee in de training om het vervolgens in de praktijk toe te passen. Daarnaast zijn trainingen zijn een uitstekende manier om de samenwerking binnen jouw team te verbeteren en jouw werknemers te motiveren.

Trainingen/ workshops van Bureau La Poutre zijn maatwerk en worden ontwikkeld in co-creatie

Voor onze trainingen en workshops hanteren wij geen standaard format, per situatie kijken wij hoe de training wordt ingericht. Bureau La Poutre onderscheidt zich door het ontwikkelen van trainingen in co-creatie. Co-creatie houdt in dat de inhoud van de training vooraf afgestemd wordt op de specifieke leer- en ontwikkelbehoeften van een team of individu en passend is bij de bedrijfscultuur van jouw bedrijf. Wij geloven dat co-creatie het juiste middel is om te komen tot een succesvolle samenwerking.

Bij Bureau La Poutre geloven wij dat vertrouwen en plezier het leren bevordert en zorgt voor blijvende resultaten. Onze ervaren trainers maken tijdens de trainingen gebruik van energizers en dynamische oefeningen om het vertrouwen en plezier te bevorderen.

Heb je interesse in een training van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

Voorbeeldtraining: Diversiteit en inclusie (D&I)

Meer en meer onderzoek toont aan dat de juiste aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie op de werkvloer bijdraagt aan een veilige, gelukkige en productieve werkomgeving. Een diverse en inclusieve organisatie zorgt voor betere retentie van werknemers, minder ziekteverzuim, en een innovatief werkklimaat. Deze interactieve training kan onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

D&I: wat is het en waarom is het belangrijk?
 • Definitie van D&I
 • Uitleg van de voordelen van D&I voor organisaties en individuen
 • Bespreking van de huidige stand van zaken op het gebied van D&I
 • in Nederland en daarbuiten

 

Bewustwording van vooroordelen en stereotypes
 • Uitleg over de werking van vooroordelen en stereotypes
 • Oefeningen om bewustwording te creëren bij de deelnemers

 

Communicatie en taalgebruik
 • Uitleg over het belang van taalgebruik in het creëren van een inclusieve werkomgeving
 • Oefeningen om deelnemers bewust te maken van hun eigen taalgebruik en hoe dit kan worden verbeterd

 

Inclusief leiderschap
 • Uitleg over de rol van leiderschap in het creëren van een inclusieve werkomgeving
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van inclusief leiderschap

 

D&I in de praktijk
 • Bespreking van best practices op het gebied van D&I in organisaties
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het toepassen van D&I in hun eigen werk

 

De duur van de training kan variëren van een halve dag tot meerdere dagen, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers en de organisatie.

Heb je interesse in een training van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

Voorbeeld training: Psychologische veiligheid op het werk

Veiligheid op het werk is een cruciaal aspect voor elke organisatie, ongeacht de sector waarin ze actief is. Het waarborgen van een veilige werkomgeving is niet alleen belangrijk voor de bescherming van werknemers, maar het heeft ook invloed op de productiviteit, het welzijn en betrokkenheid van werknemers en het imago van het bedrijf.

Er zijn verschillende belangrijke aspecten van veiligheid op het werk die moeten worden overwogen. Ten eerste is het essentieel om te zorgen voor een veilige fysieke omgeving, het trainen over veiligheidsprocedures en het stimuleren van veilig gedrag. De laatste jaren wordt naast het fysieke aspect van veiligheid ook steeds meer aandacht besteedt aan het psychologische aspect van veiligheid. Psychologische veiligheid op het werk is een concept dat verwijst naar de mate waarin werknemers zich veilig en vrij voelen om zichzelf te uiten, risico's te nemen en ideeën te delen zonder angst voor negatieve gevolgen zoals afkeuring, vernedering of repercussies.

Deze interactieve training heeft als doelstelling ‘het bevorderen van een cultuur van psychologische veiligheid op het werk’ en kan onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

Psychologische veiligheid op het werk – wat is het en waarom is het belangrijk?
 • Definitie van psychologische veiligheid en het belang ervan in de werkomgeving
 • Het begrijpen van de relatie tussen psychologische veiligheid, betrokkenheid, welzijn en prestaties
 • Bespreking van de voordelen van psychologische veiligheid voor individuen en organisaties

 

Het creëren van psychologische veiligheid
 • Het belang van leiderschap bij het bevorderen van psychologische veiligheid
 • Het identificeren van best practices voor het bevorderen van psychologische veiligheid
 • Het bouwen van vertrouwen en respect binnen teams en de organisatie
 • Het stimuleren van open communicatie en actief luisteren

 

Risico's nemen en leren van fouten
 • Het veranderen van de perceptie van fouten en mislukkingen
 • Het aanmoedigen van experimenten en innovatie
 • Het omarmen van een groei mindset en het bevorderen van een lerende cultuur
 • Het beheren van risico's en het nemen van geïnformeerde beslissingen

 

Constructieve feedback en effectieve communicatie
 • Het belang van constructieve feedback voor groei en ontwikkeling
 • Het aanleren van vaardigheden voor het geven en ontvangen van feedback
 • Het bevorderen van een cultuur van respectvolle communicatie
 • Het omgaan met defensieve reacties en het stimuleren van openheid

 

Omgaan met conflicten en diversiteit
 • Het begrijpen van de rol van psychologische veiligheid bij het omgaan met conflicten
 • Het aanpakken van vooroordelen en het bevorderen van inclusie
 • Het stimuleren van respect voor verschillende perspectieven en ideeën
 • Het opbouwen van veerkracht en het omgaan met moeilijke situaties

 

Implementatie van psychologische veiligheid op de werkplek
 • Het ontwikkelen van een actieplan voor het bevorderen van psychologische veiligheid
 • Het identificeren van meetbare doelen en het evalueren van vooruitgang
 • Het opzetten van ondersteunende systemen en processen
 • Het creëren van een continue verbeteringscyclus

 

De duur van de training kan variëren van een halve dag tot meerdere dagen, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers en de organisatie.

Heb je interesse in een training van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

Voorbeeldtraining: Mindfulness op het werk

Deze training is voor iedereen die wel eens te maken heeft met stressvolle situaties, zowel op het werk als privé. Tijdens deze trainingen worden praktische mindfulness oefeningen aangeleerd met als doel dat medewerkers duurzamer inzetbaar worden en hun welzijn wordt verhoogd. Dit leidt dan vervolgens tot een hogere productiviteit en meer creativiteit. Deze interactieve training kan onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

Mindfulness op het werk
 • Definitie van mindfulness en de voordelen voor het werk
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van mindfulness op het werk

 

Prioriteiten en timemanagement
 • Uitleg over het belang van prioriteiten stellen en timemanagement
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het identificeren van hun prioriteiten en het verbeteren van hun timemanagement vaardigheden

 

Effectief delegeren
 • Uitleg over het belang van effectief delegeren en hoe dit kan worden bereikt
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van hun delegerende vaardigheden

 

Stresshantering
 • Uitleg over de oorzaken en gevolgen van stress op het werk
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het hanteren van stress op het werk

 

Yoga en ademtechnieken
 • Uitleg over de voordelen van yoga en ademtechnieken voor de gezondheid en het welzijn op het werk
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van hun yoga en ademhalingstechnieken

 

Gezonde balans tussen lichaam en geest
 • Uitleg over het belang van een gezonde balans tussen lichaam en geest op het werk
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het bereiken van een gezonde balans tussen lichaam en geest

 

Mindfulness in communicatie
 • Uitleg over het belang van mindfulness in communicatie op het werk
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van hun mindfulness in communicatie

 

Mindfulness in besluitvorming
 • Uitleg over het belang van mindfulness in besluitvorming op het werk
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van hun mindfulness in besluitvorming

 

Mindfulness in leiderschap
 • Uitleg over het belang van mindfulness in leiderschap op het werk
 • Oefeningen om deelnemers te helpen bij het ontwikkelen van hun mindfulness in leiderschap

 

De duur van de training kan variëren van één dag tot meerdere dagen, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers en de organisatie.

Heb je interesse in een training van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.

Voorbeeldtraining: Ontdek jouw innerlijke kracht met behulp van een Birkman profiel

Deze training is voor alle professionals die hun innerlijke kracht willen ontwikkelen en zichzelf beter willen leren kennen. De Birkman methode is een wetenschappelijk goed gefundeerde methode om voorkeur, behoeften en mogelijke stresspunten in beeld te brengen. Een Birkman profiel geeft inzicht in vier belangrijke elementen van elk persoon: motivatie, zelfperceptie, sociale perceptie en mindset. Als je deze elementen en hun werking begrijpt, krijgt je zicht op gedrag van jezelf en anderen. Dit verbetert prestaties en is de sleutel tot motivatie en werken in balans.

Deze interactieve training kan onder andere de volgende onderwerpen behandelen:

Introductie
 • Kennismaking en introductie van de training
 • Uitleg over de Birkman methode en de voordelen ervan voor persoonlijke ontwikkeling

 

Ontdek jouw persoonlijke kracht
 • Het verkennen van persoonlijke waarden, interesses, motivaties en behoeften met behulp van het Birkman profiel
 • Het identificeren van persoonlijke sterktes en zwaktes
 • Het bepalen van persoonlijke doelen en uitdagingen

 

Effectief communiceren
 • Het verkennen van communicatiestijlen en hoe deze kunnen worden aangepast aan verschillende situaties
 • Het ontwikkelen van assertiviteit en zelfvertrouwen
 • Het leren omgaan met conflicten en moeilijke situaties

 

Actieplan voor persoonlijke groei
 • Het creëren van een actieplan voor persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Het identificeren van concrete stappen om persoonlijke doelen te bereiken
 • Het opstellen van een plan om persoonlijke kracht verder te ontwikkelen en te behouden

 

De duur van de training kan variëren van een halve dag tot meerdere dagen, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers en de organisatie.

Heb je interesse in een training van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.