Onze visie

Bij Bureau LAPOUTRE, empoweren wij op een constructieve manier professionals, teams en organisaties om hun eigen kracht te vinden en in te zetten, waardoor zij het best mogelijke resultaat bereiken voor henzelf en de samenleving.

De hedendaagse wereld is steeds meer onderhevig aan grote veranderingen. Zoals globalisatie, digitalisering en verschuiving van economische machten. Deze constante stroom van veranderingen zorgt voor angst, angst voor het onbekende. Tegelijk zijn er meer dan ooit de mogelijkheden aanwezig om het verschil te maken in de wereld. Dat lukt alleen als mensen in hun kracht staan en als mensen, teams en organisaties samen hun potentieel benutten.

Wij – bij Bureau LAPOUTRE – zien veranderingen niet angstig tegemoet, maar nieuwsgierig. In onze ogen zijn er heel veel mogelijkheden. Dit potentieel aan mogelijkheden benutten kan echter alleen als u het beste uit uzelf weet te halen, en als u weet wat uw klant nodig heeft. Wij werken met u aan een proces van transformatie. Zodat u de veranderingen leert realiseren die nodig zijn om verder te komen. Om concurrerend en innovatief te zijn en te groeien.

Onze aanpak

Onze waarden

Wij geloven dat verandering begint aan de top, maar hier niet eindigt. Bureau LAPOUTRE begeleidt hierom het gehele team of organisatie bij de transformatie. Hierdoor wordt niemand achterwege gelaten en wordt er gewerkt naar een duurzaam resultaat.

Doordat wij werken met vertrouwen en plezier, empoweren we mensen om effectief samen te werken. Met onze focus op duurzame resultaten, zorgen wij voor een lange termijnstrategie met een concrete implementatieplan waar werknemers, klanten, aandeelhouders en andere stakeholders zo veel mogelijk achter staan.

Verandering van de gevestigde orde en bestaande patronen doorbreken wordt gezien als moeizaam. Bureau LAPOUTRE wil door het gebruik van onze waarden laten zien dat het proces een stuk makkelijker kan zijn dan gedacht. Wij dagen professionals, teams en organisaties uit om verder te denken, zelf te transformeren, om te durven en krachtig te zijn. Zo creëren wij samen met u een transformatie die individuen, teams en de hele organisaties in staat stelt hun potentieel te benutten. Onze waarden van waaruit we werken hebben directe betekenis voor u:

  1. Uw succes staat voorop Wij luisteren naar uw verhaal, werken samen naar uw succes en we voegen daaraan toe wat nodig is voor uw succes. We werken met het Het, Zij, Wij en Ik model.
  2. Uw doelen en transformatie co-creëren we samen   Samen met u ontwikkelen we op maat uw transformatie traject waarbij we gebruik maken van aanwezige talenten en kwaliteiten. U stelt met ons doelen die wij samen op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier gaan halen. Bij Bureau LAPOUTRE, werken wij samen met u naar een verbetering van uw resultaten. Omdat iedereen anders werkt, maken wij per klant een op maat gemaakt stappenplan, zodat onze diensten passen bij u, uw team en uw organisatie.
  3. Uw transformatie realiseren wij vanuit plezier en vertrouwen  Bureau LAPOUTRE gelooft dat negativiteit en wantrouwen funest zijn in een organisatie. Door te focussen op vertrouwen en plezier worden grenzen verlegd en ontstaat er een gezonde en duurzame samenwerking.
  4. U werkt aan uw lerende organisatie en daarmee aan duurzame resultaten  Bureau LAPOUTRE streeft naar duurzame resultaten en zorgt ervoor dat uw mensen door blijven leren. Wij leren uw werknemers op welke manier resultaten duurzaam bereikt worden. Op deze manier wordt er een hoger bewustzijn, een integriteit om zaken echt op te pakken, en tegelijk meer veerkracht en wendbaarheid gecreëerd. Dat heeft een positieve invloed heeft op uw klanten, uw werknemers en op de reputatie van uw organisatie.  

Over Michel La Poutre

Michel inspireert, stimu­leert en steunt mensen en orga­nisa­ties, zodat zij hun talenten en kwali­teiten beter leren kennen en leren benutten. 

Over Michel La Poutre

PROFIEL

Michel La Poutre (1961) is bedrijfs­kundige en Senior Practitioner bij de Neder­landse Orde voor Beroeps­­coaches (NOBCO). Michel inspireert, stimu­leert en steunt mensen en orga­nisa­ties, zodat zij hun talenten en kwali­teiten beter leren kennen en leren benutten. Hij beweegt mensen verant­woor­de­lijkheid te nemen voor eigen denken, voelen en handelen, beter te presteren en meer plezier te hebben. Hij stimu­leert mensen vanuit hun eigen kracht en met plezier de beste bijdrage te leveren aan uw orga­nisatie of team. Michel doet dit in de rol die u nodig heeft: als tijdelijk manager, adviseur of coach. Op orga­nisatie­niveau of indivi­dueel. Maar altijd op basis van duidelijke afspraken, met oog voor organisatie en individu. En altijd vanuit zichzelf: gedreven, in cadans, integer, persoonlijk, concreet.

COACHING

Of het nu een team is of een directeur, een management­team of een medewerker: Michel coacht graag en met oog voor het individu. Het doel is altijd om coachees inzicht te geven in eigen gedrag, handelen en manier van waarnemen en hen te leren effectiever te handelen. Michel geeft mensen handvaten om effectiever en gelukkiger te zijn in hun functie, of hij ondersteunt hen in hun zoektocht naar een nieuwe functie die beter bij hen past.

INTERIM-MANAGEMENT EN VERANDERMANAGEMENT

Uiteindelijk draait het er altijd om hoe binnen een organisatie gezamenlijk de ondernemingsdoelstellingen bereikt kunnen worden. Het is Michels visie dat (bedrijfs)resultaten en werkplezier daarbij onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

BUSINESS COACHING EN ORGANISATIEADVIES

Door zijn bedrijfskundige achtergrond en jarenlange ervaring in het bedrijfsleven kunt u bij Michel terecht voor waardevol organisatieadvies, zoals advies over beleid & strategie en verandertrajecten. Waar nodig neemt hij de rol van procesbegeleider of business coach op zich. Hij heeft veel organisaties door gelichd en richt zich nu naast verander scans in het bijzonder op Goed Bestuur scans.

TRAININGEN

Michel is een ervaren trainer en begeleider van workshops en werkconferenties. Welke vorm ook nodig, Michel zorgt er voor dat de deelnemers een stap verder komen: als team en/of in hun persoonlijke groei en ontwikkeling als professional, manager of leider.

OPDRACHTGEVERS

Michel heeft brede internationale ervaring in vele sectoren: overheid, non profit, olie en gas, verkeer en vervoer, IT, telecommunicatie, zorg, zakelijke dienstverlening, media en productieomgevingen.

Boek 'Onbeperkt veranderen'

De wereld van veranderaars zoekt naar effectievere methodes. Dit boek biedt soelaas: het komt met een verrassende aanpak. Hiermee kan je beperkingen en obstakels van jezelf, je team en je organisatie makkelijker omzetten in kansen en mogelijkheden . Dit boek is voor mensen die willen leren om vanuit flow te handelen en te begeleiden. Wanneer je geleerd hebt hoe je zelf in een flow kan komen en blijven, leer je wat er nodig is om verandering te leiden bij personen, in teams en organisaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten uit NLP en het Enneagram. Hierdoor zorg je er eerst voor dat je grip krijgt op je eigen emoties en dat je je eigen toekomst vorm geeft. Leer de geheimen van excellente communicatie met NLP. Verbeter je zelfkennis en mensenkennis met MBTI en het Enneagram. Zodat je vanuit je eigen kracht in staat bent bij personen, teams en organisaties
werkelijke verandering te brengen.

ACHTERGROND EN CERTIFICERING

  • Bachelor in economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Master in management, Rotterdam School of Management
  • Senior practitioner, the European Mentoring en Coaching Council (NL: NOBCO)
  • Certified trainer in Neuro Linguistic Programming (NLP)
  • Master practitioner in Neuro Linguistic Programming (NLP)
  • Auteur “Onbeperkt Veranderen, met NLP en het enneagram leidinggeven bij verandering”