De Birkman methode

De Birkman methode is een wetenschappelijk goed gefundeerde methode om voorkeur, behoeften en mogelijke stresspunten in beeld te brengen. Deze methode geeft inzicht in vier belangrijke elementen van elk persoon: motivatie, zelfperceptie, sociale perceptie en mindset. Wie deze elementen en hun werking begrijpt, krijgt zicht op gedrag van zichzelf en anderen. De praktijk leert dat het in kaart brengen van de eigen perceptie en die van anderen en het delen van profielen van cruciaal belang is voor zowel eigen prestaties als die van een team of bredere organisatie. Inzicht in behoeften is de sleutel tot motivatie en werken in balans.

De Birkman methode is gebaseerd op een vragenlijst met meer dan 265 vragen. Daarmee wordt een profiel gecreëerd dat bestaat uit onderdelen als de interesses van de persoon in kwestie, zijn eigen effectieve gedragsstijl, zijn persoonlijke behoeften, zijn gedrag in stressvolle situaties en het biedt mogelijkheden om effectiever te functioneren. Volgens Birkman kan iemands meest optimale gedragsstijl alleen maar tot uiting komen als aan zijn persoonlijke behoeftes en interesses wordt voldaan. Alleen zo kan iemand zich ontplooien. Wanneer er niet aan deze behoeftes en interesses wordt voldaan, dan kan iemand gefrustreerd raken en stressgedrag vertonen.

De Birkman methode meet negen componenten:

 • Sociale energie
 • Fysieke energie
 • Emotionele energie
 • Verlegenheid
 • Directiviteit
 • Vasthoudendheid
 • Beloningen
 • Rusteloosheid
 • Besluitvorming

Deze 9 componenten zijn vervolgens te plaatsen in 4 kwadranten in de Birkman Map, waarbij in een oogopslag zichtbaar is wat de kenmerken van iemand zijn.

Birkman is daarmee:

 • Bruikbaar voor persoonlijke en teamontwikkeling en daarmee een goede basis voor een training of coaching traject
 • Gezien de wetenschappelijke fundering ook bruikbaar voor selectie en teamsamenstelling
Birkman