Organisatieadvies

Organisatieadvies is een essentieel aspect geworden voor bedrijven die willen groeien en succesvol willen zijn in een steeds competitiever wordende zakelijke omgeving. Het omvat het analyseren en optimaliseren van de interne structuur, processen en systemen van een organisatie met als doel prestaties te verbeteren en doelstellingen te bereiken.

Voordelen van het inhuren van externe organisatieadviseurs

Een van de belangrijkste voordelen van het werken met externe organisatieadviseurs is dat zij objectief en onpartijdig zijn. In tegenstelling tot interne medewerkers hebben zij geen persoonlijke belangen in de organisatie en kunnen zij dus objectief advies geven. Dit kan leiden tot betere beslissingen en een effectievere implementatie van veranderingen.

Bovendien brengt het werken met externe organisatieadviseurs vaak nieuwe perspectieven en ideeën met zich mee. Ze hebben ervaring met verschillende organisaties en industrieën en kunnen daardoor best practices en innovatieve oplossingen aanbevelen die anders misschien niet zouden worden overwogen. Dit kan helpen om de prestaties van de organisatie te verbeteren en de concurrentiepositie te versterken.

Een ander voordeel van het werken met externe organisatieadviseurs is dat zij vaak gespecialiseerde vaardigheden hebben die niet aanwezig zijn in de organisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van verandermanagement, projectmanagement of procesoptimalisatie. Door gebruik te maken van deze vaardigheden kan de organisatie sneller en effectiever veranderingen doorvoeren en haar doelen bereiken.

Tot slot kunnen externe organisatie adviseurs  ook helpen bij het opbouwen van interne capaciteit. Door samen te werken met de interne medewerkers kunnen zij hun kennis en vaardigheden overdragen, waardoor de organisatie in staat is om in de toekomst zelfstandig veranderingen door te voeren en betere beslissingen te nemen.

Onze aanpak bij organisatieadvies

Bureau La Poutre heeft al vele organisaties geholpen met adviestrajecten, zowel bij de overheid, in het publieke domein en bij bedrijven. Na een grondige analyse van de mensen, teams, bedrijfsprocessen en workflows, kunnen wij door deze ervaring snel beoordelen waar de knelpunten in een organisatie precies zitten en onze expertise gebruiken om innovatieve oplossingen te bedenken. Bij onze organisatieadvies trajecten houden wij altijd oog voor omgeving, interne dynamiek en de mensen die het moeten doen, want het is belangrijk daar voldoende aandacht aan te besteden.

Heb je interesse in een organisatieadvies traject van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van die kunnen zijn.

De beleidsaccelerator

Daarnaast kunnen wij een belangrijke rol spelen bij het versnellen en verbeteren van besluitvorming binnen organisaties met de beleidsaccelerator. In een snel veranderende wereld is het voor organisaties en overheden essentieel om beleidsmaatregelen snel en effectief te implementeren. Met de beleidsaccelerator helpt Bureau La Poutre organisaties met een gestructureerde aanpak, het stellen van de juiste vragen en het bewaken van de voortgang. Dit heeft als doel een snellere en meer gestroomlijnde besluitvorming en implementatie van beleid. We zetten creatieve, agile werkvormen in en focussen op het anders en slimmer aanpakken van het proces. Daarmee zorgt de beleidsaccelerator ervoor dat beleidsinitiatieven sneller worden uitgevoerd, zonder daarbij in te leveren op kwaliteit of draagvlak.  

Creatieve, vernieuwende werkvormen

Als wij de beleidsaccelerator inzetten werken wij samen met de organisatie aan de beleidsinitiatieven. Wij zetten daarbij graag creatieve, vernieuwende werkvormen in. In onze ervaring werkt het vaak goed om een beleidsinitiatief om te zetten in een aantal afgekaderde projecten en op te delen in meerdere agile scrum sprints. Een sprint is een afgebakende tijdsperiode binnen een agile scrum project. Elke sprint duurt telkens even lang, meestal tussen de 1 en 4 weken (afhankelijk van het project), en volgen elkaar steeds direct op.

Elke sprint wordt beschouwd als een klein zelfstandig project, waarin een bepaald doel bereikt moet worden. De doorlooptijd is kort om te voorkomen dat er onduidelijkheid en risico’s ontstaan. Na afloop van elke sprint worden deelresultaten opgeleverd, feedback opgehaald binnen de organisatie en eventuele verbeteringen doorgevoerd. Hiermee komt het uiteindelijke doel steeds dichterbij. Het grote voordeel van werken met agile sprints is het hoge tempo waarop gewerkt kan worden, het gecreëerde draagvlak in de organisatie en de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen.

Naast sprints maken we ook veel gebruik van de agile methodieken daily stand-ups en visualisaties. Daily stand-ups zijn dagelijkse bijeenkomsten waarbij het team kort bespreekt wat er de vorige dag is gebeurd, wat er vandaag moet gebeuren en of er obstakels zijn. Hierdoor kan het team snel inspelen op veranderingen en problemen. Binnen agile wordt vaak gebruik gemaakt van visualisaties om het werk inzichtelijk te maken en te communiceren. Dit kan nuttig zijn bij het maken en implementeren van beleidskaders. Dit komt omdat het team hierdoor een duidelijk beeld krijgt van het werk en de voortgang kan volgen.

Digitale werkvormen

Naast agile methodieken maken we ook veel gebruik van nieuwe, veelal digitale werkvormen. Deze zorgen voor veel energie bij de betrokken werknemers en nieuwe invalshoeken. Zo organiseren we bijvoorbeeld brainstormsessies en workshops, waarbij we tools als Mentimeter, Kahoot! en Google Forms kunnen gebruiken om de uitkomsten te noteren.

Daarnaast is Trello een veelgebruikte tool voor het organiseren en beheren van taken en projecten. Taken worden visueel geordend en daardoor zijn ze makkelijk te prioriteren. Taken en deadlines kunnen ook aan teamleden toegewezen worden waardoor voor iedereen duidelijk is wat de voortgang is van projecten. Trello zorgt daarmee voor een goede samenwerking en communicatie.

Het kiezen van de juiste tools hangt af van de specifieke behoeften van de organisatie.

Waarom de beleidsaccelerator werkt

Het introduceren van creatieve, vernieuwende werkvormen alleen is niet voldoende om het proces van beleid maken en implementeren te versnellen. Het is van groot belang dat de betrokkenen in de organisatie ervoor open staan om buiten de standaard kaders te denken, scherpe input te leveren en op een nieuwe manier willen werken. Bureau La Poutre’s expertise is om de werknemers in dit proces te coachen en hen uit te dagen op een nieuwe manier te werken en de skills te ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Kortom, de beleidsaccelerator werkt doordat Bureau La Poutre niet alleen ondersteuning biedt bij het implementeren van creatieve, vernieuwende werkvormen, maar ook de werknemers coacht en uitdaagt om met zo goed en efficiënt mogelijk met deze werkvormen te werken. Op deze manier wordt het uiteindelijke doel om beleid sneller te bepalen en implementeren behaald.

Heb je interesse in een beleidsversneller traject van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van die kunnen zijn.

 

Adaptief programmeren

Adaptief programmeren wordt vaak toegepast bij projecten die betrekking hebben op langetermijninvesteringen.  Het is een aanpak en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. Adaptief programmeren speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen, en borgt tegelijkertijd lange termijn ambities. In feite is adaptief programmeren niets anders dan het slim en constructief omgaan met onzekerheden en kansen. Deze worden onderkent en transparant meegenomen in de besluitvorming. Het resultaat is het beste besluit op het juiste moment.

Bureau La Poutre heeft vele jaren ervaring bij het implementeren van adaptief programmeren bij lange termijn projecten en kan ook jouw organisatie hiermee helpen.

Heb je interesse in het toepassen van adaptief programmeren en wil je advies van Bureau La Poutre? Meld je dan nu aan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we kennis maken en bepalen op welke manier we jou of je organisatie het beste van dienst kunnen zijn.