De Nederlandse burger is kritisch. Kritisch naar zichzelf, naar zijn omgeving, maar ook naar de overheid en haar instanties. Vanuit de samenleving komen steeds meer geluiden van wantrouwen en frustratie. Mensen voelen zich niet serieus genomen en niet gehoord. De meeste instanties en publieke organisaties zijn te bureaucratisch qua inrichting en toegankelijkheid. Dit leidt vaak tot ondoelmatige werkwijzen en ontevredenheid bij burgers. Bovendien kijkt de hedendaagse burger niet alleen naar de resultaten van deze organisaties, maar ook naar de manier waarop deze resultaten behaald worden. Als met de eisen van de burger te weinig rekening wordt gehouden, kan dit leiden tot grote reputatie schade.

Wij – bij Bureau LAPOUTRE – zien dit als een positieve wending. Te lang is er traditioneel bestuurd. Traditioneel bestuur past niet meer in de moderne samenleving, met al zijn complexe vraagstukken en kritische burgers. Er moet meer ingespeeld worden op de wens om openheid van besturen; burgers hebben het recht op een transparante en verantwoordelijke overheid. Wij zien deze verandering in de samenleving als een kans, een kans om het roer om te gooien en te sturen naar verbetering. De Code Goed Bestuur gaat hierbij helpen en is een uitstekend middel om te zorgen voor organisaties die handelen vanuit het algemene belang van de samenleving, het belang van de burger, de klant en andere stakeholders.

Naleving van de code zorgt er voor dat organisaties verantwoordelijkheid nemen voor de behaalde resultaten, waardoor het vertrouwen groeit. De Code Goed Bestuur zorgt voor minimalisering van politieke, financiële en maatschappelijke risico’s. In Nederland zijn een aantal stappen ondernomen richting de naleving van Goed Bestuur. Zo is er een code voor onderwijsinstellingen, cultuurinstellingen etc. In onze ogen zijn dit prachtige stappen, maar wij willen meer.

Wij willen dat Nederland de voorloper wordt op het gebied van Goed Bestuur, en zien de mogelijkheden hiervoor. Zo leren onze werkervaringen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ons dat er met kleine ingrepen Goed Bestuur ingevoerd kan worden. De door ons ontworpen en bewezen standaard nationaal worden ingevoerd. Soms komen we bij bestuurders koud water vrees tegen, maar naleving van Goed Bestuur hoeft niet tot een abrupte cultuur verandering of ongewenste reorganisatie te  leiden. Het gaat vooral om; het vastleggen van verantwoordelijkheden; transparantie toestaan en uitstralen; medewerkers kansen geven om te groeien en open te staan voor feedback en suggesties. De code helpt organisaties en instanties de zaken op orde te krijgen, en verbeterd de communicatie met stakeholders. Wij – bij Bureau LAPOUTRE – geloven in de kracht en mogelijkheden van de Code, ons doel van de aankomende jaren is om Nederland de koploper op het gebied van Goed Bestuur te maken.

Geeft u leiding aan of in een bedrijf of organisatie en wilt u kijken hoe u scoort op Goed Bestuur en hoe u het beter kunt doen? Neem dan contact met ons op, en maak een vrijblijvende afspraak.